Ženidba

Kršćanska je ženidba sakrament, tj. “vidljivi znak” “nevidljive” Božje prisutnosti i ljubavi. Time veličina i ljepota ljudske ljubavi dobiva novi smisao (novo značenje):

 

 • kršćanska je ženidba trajni “znak” Saveza ljubavi što ga je Bog neopozivo sklopio s čovječanstvom u Isusu Kristu;
 • kršćanska je ženidba “znak” ljubavi koju Bog dariva supruzima i kojom ih povezuje sa sobom;
 • ona je sakrament i zato što na otajstven način izražava vjeru i nadu muža i žene da njihova ljudska ljubav može postati mnogo više nego što jest jer se temelji na Božjoj ljubavi i vjernosti

 

Potrebno je znati…

 

 • zaručnici se trebaju javiti svome župniku (po mjestu prebivališta) barem 60 dana ranije prije sklapanja sakramenta ženidbe
 • za vjenčanje je nadležan samo župnik na čijem području stanuje zaručnica ili zaručnik
 • ako jedan od zaručnika nije kršten ili je druge vjeroispovijesti, neka se javi svome župniku koji će mu objasniti mogućnosti sklapanja braka
 • na upis treba ponijeti:
  • krsni i slobodni list (dokaz da do sada nisu sklapali crkveni brak), ne stariji od 6 mjeseci
  • potvrdu o pohađanju zaručničkog tečaja
  • obrasce o sklapanju ženidbe u vjerskom obliku (podiže se u Matičnom uredu)
  • otpusnicu (samo ako zaručnik i/ili zaručnica ne stanuju na području naše župe, a sakrament ženidbe žele sklopiti u našoj župi)
 • svi drugi detalji dogovaraju se osobno sa župnikom u župnom uredu tijekom bliže ženidbene priprave