Krštenje djece

Mjesec dana prije slavlja sakramenta krštenja, roditelji i kum/a pozvani su na pripravu za krštenje djeteta. Termin priprave dogovara se u župnom uredu prilikom dogovora termina za slavlje sakramenta.

Potrebno:

  • Izvod iz Matične knjige rođenih (za dijete)
  • Posvjedočenje za kuma/u*
  • krsna svijeća (donijeti na dan krštenja)
  • krsna haljinica (donijeti na dan krštenja)
  • ukoliko roditelji dijete žele krstiti u župi kojoj ne pripadaju po mjestu prebivališta, roditelji u župni ured za to donose i pismenu suglasnost svoga župnika/upravitelja župe

Krštenje odraslih

Ukoliko netko od odraslih želi primiti sakramente kršćanske inicijacije, potrebno se uključiti u pripravu – katekumenat koji počinje u listopadu, a završava o Uskrsu.


Kum ili kuma kod krštenja

Prema odredbi Crkve, kumovi mogu biti katolici koji su navršili 16. godinu života i primili sakramente euharistije i potvrde te ako su u braku, crkveno su vjenčani te žive uzornim kršćanskim životom.

* Posvjedočnje kum/a podiže u župi mjesta prebivališta.

Sakrament krštenja.pdf