Euharistija

Euharistija je spomen-čin Kristova Vazma: to jest djela spasenja koje je Krist izvršio životom, smrću i uskrsnućem, a koje se uprisutnjuje po liturgijskom činu. Ona je kruna sakramenata kršćanske inicijacije, a podjeljuje se vjernima da potpuno urastaju u Kristovo Tijelo. Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist Crkvu i sve njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na križu prinio Ocu. Po ovom sakramentu on izljeva milost spasenja na svoje Tijelo – Crkvu.

Isus veli: ”Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke (…). Tko blaguje Tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni (…), u meni ostaje i ja u njemu.” (Iv 6,51.54.56).

Prva sveta pričest

Pripravi za primanje sakramenta euharistije redovito pristupaju vjeroučenici trećeg razreda osnovne škole. Tijekom održavanja župnih kateheza, koje se odvijaju izvan rasporeda redovitog školskog vjeronauka, učenici se pripremaju za primanje sakramenta svete ispovijedi i euharistije.

Kandidate za Prvu svetu pričest i njihove roditelje molimo da:

  • donesu potvrdu iz župe krštenja o primljenom sakramentu ako nisu primili sakrament krštenja u našoj župi
  • donesu Suglasnost svoga župnika o primanju sakramenta u našoj župi ako ne stanuju na području naše župe

Misna slavlja

Raspored misnih slavlja u našoj župi možete pronaći ovdje.