Bolesničko pomazanje

Svrha je sakramenta bolesničkog pomazanja da dade osobite milosti kršćaninu koji proživljava tegobe vezane uz teške bolesti ili starost.

 

Svaki put kada kršćanin teško oboli, može primiti sveto pomazanje, isto tako nakon primanja, kad se bolest pogoršala.

 

Plodovi posebne milosti sakramenta bolesničke pomasti jesu:

 

  • bolesnik se sjedinjuje s Kristovom mukom za dobro svoje i Crkve;
  • prima potporu, mir i ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti;
  • prima oproštenje grijeha, ako ga nije mogao primiti u sakramentu pokore;
  • dobiva zdravlje, ako to koristi duhovnom spasenju;
  • pripravlja bolesnika za prijelaz u vječni zivot.

 

Za primanje sakramenta bolesničkog pomazanja slobodni ste se obratiti u župni ured.