Raspored svetih misa

RADNIM DANOM

  • 8.15 sati – kapela na Kamenitim vratima
  • 18 sati – župna crkva sv. Marka

NEDJELJOM, BLAGDANOM I SVETKOVINOM:
u 11 i 18 sati

POSLJEDNJOM SUBOTOM U MJESECU (od travnja do uključivo listopada)
kapela na Kamenitim vratima u 12 sati
Misa se slavi za sve zaboravljene pokojne grada Zagreba za koje nema tko moliti i za pokojnike koji su počivali na starom gradskom groblju sv. Jurja

U DOŠAŠĆU
misa zornica u 6,30 sati (od ponedjeljka do subote) i večernja misa u 18 sati

Prije svake svete mise, mogućnost je za pristupanje sakramentu svete ispovijedi.

 

Euharistijska klanjanja

  • svakog prvog petka u mjesecu nakon večernje Svete mise
  • svakog 15. u mjesecu molimo protiv bogopsovke u našem narodu

 

Godišnji blagoslov obitelji

  • godišnji blagoslov obitelji u njihovim domovima počinje nakon svetkovine Božića
  • detalji blagoslova (raspored) objavljuju se u prigodnom listiću koji se šalje na adrese župljana
  • ukoliko na područje župe dođe živjeti nova obitelj, za blagoslov se može javiti u urednovno vrijeme župnog ureda

 

Pomoć potrebitima – Caritas 

Ukoliko želite pomoći potrebitim župljanima i Caritasu to možete učiniti donacijom na istaknuti broj računa Župe (s naznakom “Za Caritas”) ili osobno u crkvi.

 

Oštećenja u potresu

Zbog oštećenja u potresu, akademska crkva sv. Katarine je zatvorena i u tijeku su radovi na obnovi. Ako ste u mogućnosti, svoj dar za obnovu crkve možete uplatiti na broj računa:  HR4323600001102082265 (s naznakom: pomoć za obnovu). Hvala vam na daru!