Zagrebačka nadbiskupija

Akademska crkva sv. Katarine Aleksandrijske

Pavla R. Vitezovića 2

HR – 10000 ZAGREB

 

Telefon: +385 1 4851 950; + 385 1 4852 123

 

E-mail: skatarina.barok@gmail.com

 

Uredovno vrijeme ureda:

prije svete mise