Župna vijeća

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće pomažu župniku u organizaciji župnog pastorala te u upravljanju materijalnim dobrima župe. Vijeća se sastaju po potrebi na poziv župnika.

Ukoliko želite pomoći potrebitim župljanima i Caritasu to možete učiniti donacijom na istaknuti broj računa Župe (s naznakom “Za Caritas”) ili osobno u crkvi.