Arhitektura i uređenje

Župna crkva sv. Marka smještena je nasred četvorougaonog trga u središtu Gornjega grada — nekadašnjega Gradeca.

To je trobrodna građevina (35×16 m) s tri gotički presvođene višestranične apside; srednja apsida je veća, istaknutija, ima potkovast oblik. Svetište završava zašiljenim trijumfalnim lukom iznad kojega je Konstantinov križ s inicijalima Alfa i Omega. Tri lađe dijele četiri snažna obla stupa s odebljalim podnožjima, noseći križne gotičke svodove, koje izvana podupiru (kao i svetište) kontrafori.

Sa sjeverne je strane crkve predvorje s baroknim svodom iz kojega se ravno ulazi u crkvenu lađu, desno u kapelu sv. Fabijana i Sebastijana, presvođenu križnim gotičkim svodom (na zaglavnom kamenju cvijeće i zvijezda), a lijevo u (barokno presvođenu) sakristiju, koja je smještena ispod zvonika.

Na zapadnom je crkvenom pročelju manji, a na južnom (što nije uobičajeno) veći, svečani portal. Crkva je pokrivena strmim krovištem, na kojem je živo i šareno obojen pocakljeni crijep s dva grba. Desno je grb Gradeca s tri kule na obzidanom brijegu s polumjesecom i zvijezdom, a lijevo grb Trojedne kraljevine s grbovima Hrvatske, Dalmacije i Slavonije.

Građu od opeka i kamena prekriva izvana žbuka, dok je ispod crkve kripta s arkadama za ljesove. Unutrašnjost je obložena kamenom oplatom u donjoj zoni. Pod je od klesana kamena, a gotička rebra završavaju na oblim stupovima poduprtim konzolama, što je značajno za radionicu Parlera u Pragu. Svodovi su pozlaćeni i s njih vise lusteri kružnog plošnog oblika. Stijene unutrašnjosti oslikane su u gornjoj zoni freskama Joze Kljakovića (između 1923. i 1940.). U crkvi je naslikan ciklus s osobama i prizorima iz Staroga zavjeta i iz života i muke Kristove, a u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana događaji iz hrvatske povijesti. U predvorju se nalaze slike Ljube Babića sa scenama iz Kristova života, dok se u potkrovlju tavana vide tragovi ranijih zidnih slika iz doba baroka.

Crkva je osvijetljena nizom prozora (13), koji su u gornjem dijelu ukrašeni neogotički isklesanim kamenim kružištima. Na apsidama su jednodijelni i dvodijelni prozori, a na južnoj strani lađe trodijelni. Prozori su zatvoreni staklom na kojemu se nalaze likovi svetaca, grbovi i natpisi s imenima darivatelja, te ornamenti živih boja s naglašenim crvenilom. Među donatorima su ugledne plemićke obitelji Cuculić-Bitorajaki, Hatz, Jakčin, Kukuljević, Ožegović, Pongratz, Sajn Schauff, Sermage, Stanković, Vancaš, Vranicany, Buratti. Na vitrajima su prikazani: Krist, Bogorodica, sv. Josip, od apostola sv. Ivan, sv. Matej, sv. Petar i Pavao, od Evanđelista sv. Marko i sv. Luka, a od ostalih svetaca sv. Ivan Krstitelj, Ćiril i Metod, a od scena tu nalazimo Poklon pastira i Triju kraljeva. Na vitrajima na zapadnom pročelju nalaze se zapisi o obnovi crkve (1880. do 1882.) i vitraja (1971.).

Župna crkva sv. Marka temeljito je i konstruktivno obnovljena tijekom razdoblja od 2020. do 2023. godine.