Povijest župe i crkve

Od kada postoji zagrebački Gradec, današnji Gornji grad, u njegovom je središtu bila, a i danas je, župna crkva sv. Marka evanđelista. Nastala je istovremeno s gradom, živjela je s njime i dijelila dobro i zlo. Nisu je mimoišli ni požari ni potresi.

Na prijelazu iz 14. u 15. stoljeće crkva je bila znatno povećana pa je dobila današnje dimenzije. Od toga vremena ostao je južni portal sa stilskim karakteristikama kasne gotike.

Potkraj 15. stoljeća crkvi je sa sjeverne strane bila prigrađena kapela sv. Fabijana i Sebastijana. U 16., 17. i 18. stoljeću stradavala je  od požara i potresa. Krajem 19. st. (1876. do 1882.) učinjeni su veći zahvati. Herman Bolle (graditelj tornjeva zagrebačke katedrale) stavlja na krov glazirani crijep s grbovima grada Zagreba i Trojedinog hrvatskog kraljevstva (grb Hrvatske, Dalmacije i Slavonije).

Obnova crkve trajala je od 1922. do Drugog svjetskog rata. Tadašnji župnik dr. Svetozar Ritig okupio je najveće hrvatske umjetnike – kipara Ivana Meštrovića, slikara Jozu Kljakovića i Ljubu Babića. Oni su svaki u svojoj struci doprinijeli uređenju unutrašnjosti crkve i dali joj današnji izgled.